Info@alfarmania.se

NEW RELEASES AVAILABLE AT THIS EVENT:
Bestializer: Perpetrator Leisures C90 (Styggelse)
Blodvite: Renad i eld C30 (Styggelse)
Blood Ov Thee Christ: Archive Dokuments 1985-1989 C60 (Styggelse)
Blood Ov Thee Christ: Guilty to Everything C46 (Styggelse)
Desillusionerad: Den unge Ferners Lidanden C46 (Styggelse)
Ghoulbog: Fjälldesperadon C30 (Styggelse)
Khmer Noir C60 (Styggelse)
O: C40 (Styggelse)
Egregori: Angel of the Black Abyss C40 (Bolvärk)
Venator: TBA C60 (Bolvärk)